სამედიცინო თარგმანი

სამედიცინო თარგმანი უაღრესად სპეციალიზებული უნარ–ჩვევაა, რომელიც წლების განმავლობაში იხვეწება. ვინაიდან მრავალი სამედიცინო თარგმანი ადამიანების  კეთილდღეობას ეხება, ნებისმიერმა უზუსტობამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი დიაგნოზი პოტენციური ფატალური შედეგით. ამიტომ, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ საუკეთესო კვალიფიცირებულ მთარგმნელებთან ვმუშაობთ, რომლებსაც  ზუსტი თარგმანისთვის საჭირო ამომწურავი ცოდნა და გამოცდილება აქვთ.ქვემოთ მოყვანილია ზოგიერთი დოკუმენტის ნიმუში, რომლებსაც რეგულარულად ვთარგმნით:
 • ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ანკეტები
 • კლინიკური გამოკვლევები
 • მედიკამენტების რეგისტრაციის დოკუმენტაცია
 • გამოყენების სახელმძღვანელოები და ჩანართები
 • ინფორმირებული თანხმობის ფორმები
 • ინსტრუქცია დამონტაჟებისთვის
 • ეტიკეტირება
 • მარკეტინგული უზრუნველყოფა
 • გამოყენების სახელმძღვანელო
 • შეფუთვის და ეტიკეტირების პატენტები
 • პაციენტის ისტორია
 • პაციენტის კითხვარი
 • პრეზენტაციები PowerPoint-ში
 • ოქმები
 • გამოყენებითი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ინტერფეისი
 • ანგარიშები ტოქსიკოლოგიაში
 • სახელმძღვანელოები მომხმარებელთათვის
 • ვებ–ვერსიის შინაარსი (xml, html, sgml)
Order a FREE translation quote for სამედიცინო თარგმანი project now