Finanšu tulkošana

Viena no Caucasus Translations pamatnozarēm ir tulkojumi biznesam, juridiskie un ekonomiskie tulkojumi. Profesionaļa sagatavošanās ekonomiskiem vai juridiskiem tulkojumiem priekš biznesa vienmēr ir no svara, biznesa tulkojuma kvalitāte var ietkemēt esošus vai jaunus biznesa darbības virzienus, veiksmi pārrunās ar ārvalstu partneriem, ekonomisko vai finansiālo efektivitāti kompānijas darbībai citas valsts teritorijā.

Caucasus Translations tulkošanas aģentūra sastāv no profesionālas tulku komandas, kuri veic kvalitatīvus biznesa tekstu, biznesa dokumentu, kā arī dažādus ekonomiksu tekstu tulkojumus.

Ekonomikas tulkojumi:
  • Ekonomikas rakstu tulkojumi, ekonomikas aptaujas, grāmatas par ekonomikas tematiem, mārketinga informācijas tulkojumi, analītisku dokumentu tulkojumi, statistikas ziņojumi
  • Finansiālu dokumentu tulkojumi, grāmatvedības dokumenti, audita ziņojumi, konti, bilances, finansu plāni, banku dokumentu tulkojumi
  • Biznesa dokumentu tulkojumi - biznesa plānu tulkojumi, investīciju plāns, investīciju piedāvājumu, priekšizpētes tulkojumi
  • Biznesa korespondences rakstiska tulkošana
Juridiska tulkošana:

  • Asociāciju rakstu tulkojumi, Struktūras dokumenti tulkojumi, dažādu dokumentu un deklarāciju tulkojumi
  • Leģitīmu aktu tulkojumi, juridiski lēmumi, ekspertīzes dokumenti, administratīvi akti
  • Jebkādu juridisku dokumentu tulkojumi - līgumi, kontrakti, protokoli, sertifikāti. citi juridiski dokumenti un teksti.
Fe Icon
fe-dollar-sign