ტექნიკური თარგმანი

ტექნიკური თარგმანი წარმოადგენს ისეთი დოკუმენტის თარგმანს უცხო ენაზე, რომელიც ტექნიკური სპეციალისტის მიერ არის შედგენილი. ტექნიკურ სპეციალისტებს სპეციალური ცოდნა აქვთ. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ეს...
Learn more

სამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურეობა

მთარგმნელობითი სააგენტო შპს ”კავკაზუს თრანსლეიშენს” მზადაა უზრუნველყოს მაღალ -ხარისხიანი, სანდო და კონფიდენციალური მომსახურება სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს...
Learn more

დოკუმენტების თარგმნა

მთარგმნელობითი სააგენტო შპს „კავკაზუს თრანსლეიშენს“ არის საუკეთესო  გადაწყვეტილება ყველა სახეობის დოკუმენტის თარგმნისთვის ტექნიკური სახელმძღვანელოების, მოსამსახურის ინსტრუქციების და...
Learn more

იურიდიული თარგმანი

ჩვენ გვესმის იურიდიული დოკუმენტაციის სიზუსტის მნიშვნელობა. იურიდიული დოკუმენტების, საერთაშორისო კონტრაქტების და ხელშეკრულებების, უცხოური სამართლის, სასამართლო დოკუმენტაციისა და ნორმატიული აქტების...
Learn more

სამედიცინო თარგმანი

სამედიცინო თარგმანი უაღრესად სპეციალიზებული უნარ–ჩვევაა, რომელიც წლების განმავლობაში იხვეწება. ვინაიდან მრავალი სამედიცინო თარგმანი ადამიანების  კეთილდღეობას ეხება, ნებისმიერმა უზუსტობამ შეიძლება...
Learn more

თარგმანი ბიზნესისთვის

ჩვენი სააგენტოს საქმიანობის ერთ–ერთ წამყვან მიმართულებას წარმოადგენს თარგმანები ბიზნესისთვის, იურიდიული და ეკონომიკური თარგმანები.
Learn more

ჩვენი კლიენტები