თარგმნის მომსახურება

ჩვენ გითარგმნით ყველა სამხრეთ კავკასიურ, შუა აზიურ, აზიურ, ასევე აღმოსავლეთ ევროპულ ენაზე. სააგენტო Caucasus Translations უზრუნველყოფს მთარგმნელობითი მომსახურების სრულ სპექტრს ორგანიზაციებისა და კერძო პირებისთვის მთელი მსოფლიო მასშტაბით.

დოკუმენტების თარგმნა

მთარგმნელობითი სააგენტო შპს „კავკაზუს თრანსლეიშენს“ არის საუკეთესო  გადაწყვეტილება ყველა სახეობის დოკუმენტის თარგმნისთვის ტექნიკური სახელმძღვანელოების, მოსამსახურის ინსტრუქციების და...
Learn more

თარგმანი ბიზნესისთვის

ჩვენი სააგენტოს საქმიანობის ერთ–ერთ წამყვან მიმართულებას წარმოადგენს თარგმანები ბიზნესისთვის, იურიდიული და ეკონომიკური თარგმანები.
Learn more

იურიდიული თარგმანი

ჩვენ გვესმის იურიდიული დოკუმენტაციის სიზუსტის მნიშვნელობა. იურიდიული დოკუმენტების, საერთაშორისო კონტრაქტების და ხელშეკრულებების, უცხოური სამართლის, სასამართლო დოკუმენტაციისა და ნორმატიული აქტების...
Learn more

კონფერენციების ორგანიზაციის მომსახურება

მთარგმნელობითი სააგენტო „კავკაზუს თრანსლეიშენს“ სრული სამუშაო დღის განმავლობაში მომსახურების მიმწოდებელია თქვენი კონფერენციის საორგანიზაციო მოთხოვნებისთვის. ჩვენ ვთავაზობთ კონფერენციების ორგანიზების...
Learn more

სათარჯიმნო მომსახურება

მთარგმნელობითი სააგენტო ”კავკაზუს თრანსლეიშენს” გთავაზობთ სინქრონული თარგმანის მომსახურებას. ჩვენი სინქრონული მთარგმნელების მაღალკვალიფიციური ჯგუფი სთავაზობს მთარგმნელობით მომსახურებას ყველა...
Learn more

სამედიცინო თარგმანი

სამედიცინო თარგმანი უაღრესად სპეციალიზებული უნარ–ჩვევაა, რომელიც წლების განმავლობაში იხვეწება. ვინაიდან მრავალი სამედიცინო თარგმანი ადამიანების  კეთილდღეობას ეხება, ნებისმიერმა უზუსტობამ შეიძლება...
Learn more

სამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურეობა

მთარგმნელობითი სააგენტო შპს ”კავკაზუს თრანსლეიშენს” მზადაა უზრუნველყოს მაღალ -ხარისხიანი, სანდო და კონფიდენციალური მომსახურება სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს...
Learn more

ტექნიკური თარგმანი

ტექნიკური თარგმანი წარმოადგენს ისეთი დოკუმენტის თარგმანს უცხო ენაზე, რომელიც ტექნიკური სპეციალისტის მიერ არის შედგენილი. ტექნიკურ სპეციალისტებს სპეციალური ცოდნა აქვთ. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ეს...
Learn more