Juridiskie tulkojumi

Mēs saprotam cik svarīgi ir precīzi juridiskie tulkojumi un ar lepnumu piedāvājam juridiskās tulkošanas pakalpojumus dažādās valodu kombinācijās.

Precīza juridisko dokumentu tulkošana

Precīza juridisko dokumentu tulkošana ir atkarīga no tulka juridiskās terminoloģijas visaptverošajāmm zināšanām. Mūsu profesionālajā tulku komandā ir pieredzējuši tulki, kuri specializējas startautiskajos līgumos un vienošanās, ārvalstu likumdošanā, tiesu dokumentācijā, valdības noteikumos, līguma tiesībās, darba likumā vai jebkurā citā juridisko dokumentu specializācijā.

Noskaidrojiet cenas juridisko dokumentu tulkojumiem. Saņemt bezmaksas cenas piedāvājumu.

Caucasus Translations tulkošanas aģentūra jebkura juridiskā dokumenta saturu patur konfedicionālu. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas kompānijām. Mūsu pieeja tulkojot Jūsu dokumentus ar augstāko precizitāti ietver lokālās valodas prasību ievērošanu un pārbaudlasīšanu (proofreading) pirms tulkoto dokumentu nodošanas Jums. Uzziniet vairāk par mūsu kvalitātes pārbaudi juridisko dokumentu tulkojumiem.

Visus juridisko dokumentu tukojumus veic mūsu profesionalie juridiskie tulkotāji, un dokumenti būs derīgi juridiskiem mēķiem Gruzijā, Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs.

Juridisko dokumentu tulkošanas piemēri

Juridiskie
Statūti, Spriedumi un dekrēti, Izmeklēšanas dokumenti, Pavēstes, u.t.t.
Administratīvie
Regulas, Norādes un lēmumi, Ziņojumi un tehniskie iesniegumi, Apliecības par dzimšanu, laulību, nāvi u.t.t
Privātie
Līgumi, Novēlējumi un testamenti, Trasti, Finansu dokumenti, Apdrošināšans ieraksti, Augstskolu diplomi, u.t.t.

Fe Icon
fe-book