Medicīniskie tulkojumi

Caucasus Translations tulkošanas aģentūra veic dažāda veida Medicīniskos tulkojumus un lokalizācijas darbus.

Par medicīniskajiem tulkojumiem

Medicīniskie tulkojumi prasa augstas specializācijas iemaņas, kuras tiek iegūtas vairāku gadu garumā. Ņemot vērā, ka daudzi medicīniskie tulkojumi ir saistīti ar cilveka veselību, jebkādas neprecizitātes var novest pie nepareizas diagnozes noteikšanas, ar potenciālām, fatālām sekām. Tādēļ mēs nodrošinām, ka strādājam ar vislabāk kvalificētajiem tulkiem, kuriem ir padziļinātas zināšanas un pieredze, kas nepieciešama lai nodrošinātu prezīcu tukojumu.

Visiem medicīnas tulkojumiem, kurus mēs veicam tiek veikta kvalitātes pārbaude. Uzziniet vairāk par mūsu kvalitātes pārbaudi medicīnas tulkojumiem.

Mēs garantējam izcilas kvalitātes medicīniskos tulkojumus.

Pieredze tulkojot medicīnskos tekstus

Daži no piemēriem ar dokumentiem, kurus tulkojam ikdienā:

 • Datu reģistrācijas veidlapas
 • Klīniskie izmēģinājumi
 • Zāļu reģistrācijas dokumentācija
 • Lietošanas instrukcijas
 • Piekrišanas veidlapas
 • Uzstādīšanas rokasgrāmatas
 • Marķēšana
 • Mārketinga materiāli
 • Ekspluatācijas rokasgrāmatas
 • Iepakojuma un marķējuma patenti
 • Pacienta informācija
 • Pacientu aptaujas
 • PowerPoint prezentācijas
 • Protokolo
 • Programmatūras lietojumprogrammu saskarsme
 • Toksikoloģijas ziņojumi
 • Lietotāju rokasgrāmatas
 • Tīmekļa saturs (XML, HTML, SGML) u.c.
Fe Icon
fe-activity