სათარჯიმნო მომსახურება

მთარგმნელობითი სააგენტო ”კავკაზუს თრანსლეიშენს” გთავაზობთ სინქრონული თარგმანის მომსახურებას. ჩვენი სინქრონული მთარგმნელების მაღალკვალიფიციური ჯგუფი სთავაზობს მთარგმნელობით მომსახურებას ყველა კავკასიურ, აზიურ და ევროპულ ენებზე. ჩვენი სინქრონული თარჯიმნები არიან საგნის ექსპერტები და კულტურულად კონპეტენტური ენის მატარებლები.

ჩვენ  ვუზრუნველყოფთ:

  • სინქრონულ თარგმანს
  • თანმიმდევრულ თარგმანს
  • თარგმანს პირისპირ
  • საკონფენრენციო თარგმანს
  • ბიზნეს-თარგმანს
  • პოლიტიკურ თარგმანს
  • სასამართლოს თარგმანს
  • სამედიცინო თარგმანს
  • იურიდიულ თარგმანს

სინქრონულ თარგმანს ესაჭიროება  სპეციალური აღჭურვილობა, რომელიც შედგება ხმის იზოლირებული  კაბინის, ყურსასმენების, მიმღების, გადამცემისგან და სხვა. 

მთარგმნელობითი სააგენტო „კავკაზუს თრანსლეიშენს“ უზრუნველყოფს აღჭურვილობას სინქრონული თარგმანისთვის სინქრონული თარგმანის მომსახურებასთან ერთად. ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი ღონისძიების ჩატარების ადგილზე მოდის კონფერენციის დაწყებამდე და ამონტჟებს აღჭურვილობას. ჯგუფი ყოველთვის ესწრება კონფერენციას ხარვეზების აღმოფხვრისა და აღჭურვილობის მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ მთარგმნელობით მომსახურებას თბილისში, მთელ საქართველოში და საზღვარგარეთ. სადაც არ უნდა იყოთ - აზერბაიჯანში, თუ აშშ-ში, ჩვენი მთარგმნელობითი სააგენტო დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნების ნებისმიერ ენაზე.